SSR800
รุ่น SSR1600
ความยาว (mm) 820
ความกว้าง (mm) 875
ความสูง (mm) 970
น้ำหนัก (kg) 130
ระยะการกินดิน (mm) 794
ขนาดโซ่ #100
ห้องเกียร์ (เฟือง) ฟันตรง
ชนิดของใบพัด แอลผสมซี
จำนวนใบพัด ซ้าย 12/ขวา 12
ความเร็วรอบ 207/540
รถแทรคเตอร์ที่แนะนำ 20-24 HP
ประเภทรถแทรคเตอร์ CAT I