SSR2200
รุ่น SSR2200
ความยาว (mm) 880
ความกว้าง (mm) 2300
ความสูง (mm) 1100
น้ำหนัก (kg) 395
ระยะการกินดิน (mm) 2130
ขนาดโซ่ #120 SP
ห้องเกียร์ (เฟือง) ฟันเฉียง
ชนิดของใบพัด แอลผสมซี
จำนวนใบพัด ซ้าย 33/ขวา 33
ความเร็วรอบ 232/540
รถแทรคเตอร์ที่แนะนำ 70-95 HP
ประเภทรถแทรคเตอร์ CAT II