SSR2000 CAT I
รุ่น SSR2000 (CAT I)
ความยาว (mm) 880
ความกว้าง (mm) 2100
ความสูง (mm) 1100
น้ำหนัก (kg) 368
ระยะการกินดิน (mm) 1930
ขนาดโซ่ #120 SP
ห้องเกียร์ (เฟือง) ฟันเฉียง
ชนิดของใบพัด แอลผสมซี
จำนวนใบพัด ซ้าย 30/ขวา 30
ความเร็วรอบ 232/540
รถแทรคเตอร์ที่แนะนำ 50-65 HP
ประเภทรถแทรคเตอร์ CAT I