SSR1800
รุ่น SSR1800
ความยาว (mm) 880
ความกว้าง (mm) 1920
ความสูง (mm) 1100
น้ำหนัก (kg) 338
ระยะการกินดิน (mm) 1750
ขนาดโซ่ #120 SP
ห้องเกียร์ (เฟือง) ฟันเฉียง
ชนิดของใบพัด แอลผสมซี
จำนวนใบพัด ซ้าย 27/ขวา 27
ความเร็วรอบ 232/540
รถแทรคเตอร์ที่แนะนำ 40-50 HP
ประเภทรถแทรคเตอร์ CAT I