ผู้เชี่ยวชาญการผลิตจอบและใบมีด
ผู้เชี่ยวชาญการผลิตอุปกรณ์จากเหล็กกล้าคาร์บอนโดยใช้ความร้อน
และควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ทุกกระบวนการผลิต

จอบ

รูปแบบตัวอย่างสินค้าทั้งหมดผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้ยี่ห้อ กิ้งก่าทอง นอกจากนั้น ทางบริษัทสามารถผลิตและจัดจำหน่ายจอบ และ เสียมโดยไม่ติดแสตมป์ยี่ห้อ กิ้งก่าทอง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเมื่อสินค้าส่งถึงที่หมาย

ทางบริษัทมีความยินดีผลิตสินค้าตามสั่งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า